2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliğine göre ilk kez Cumhurbaşkanını halk seçecek. YSK Köşk yarışı için tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos’ta yapılacak.

Peki Cumhurbaşkanını kim seçecek; Meclis mi halk mı? Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemezse Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı seçimine katılmak için adaylarda hangi şartların bulunması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayları kimler,Abdullah Gül yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı mı?

İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bilmeniz gereken her şey…

1. Cumhurbaşkanı kimler olabilir?

Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği Anayasamızın 101’inci maddesinde düzenlenmiştir. 101’inci maddeye göre,

“Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilir”

2. Meclis dışından aday olunabilir mi?

Cum­hur­baş­ka­nı Se­çim Ka­nu­nu­’n­da, aday­lar si­ya­si par­ti­ler gi­bi Ha­zi­ne­’den yar­dım ala­ma­ya­cak­lar. Yir­mi mil­let­ve­ki­li­nin im­za­sı­nı alan ve­ya son se­çim­de oy­la­rı­nın top­la­mı yüz­de 10’a ula­şan Mec­lis dı­şın­da­ki par­ti­le­rin top­lu des­te­ği­ni sağ­la­yan ki­şi­ler meclis dışından aday ola­bi­le­cek.

3. Cumhurbaşkanını kim seçecek?

Referandumda yapılan değişiklikle ilk kez Cumhurbaşkanını Meclis değil halk seçecek. Cumhurbaşkanı 5 yıl görev yapacak ve ikinci kez seçilme hakkına sahip olacak.

4. Cumhurbaşkanı kaç yıllığına seçilecek?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2007 yılında yapılan seçimlerde bir kereye mahsus 7 yıllığına seçilmişti. Cumhurbaşkanı seçimini iseTBMM yapıyordu.

Refarandum sonrası yapılan değşiklik ile  Cumhurbaşkanı seçim kanunu değişti. Artık halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak ve  seçilen kişi bir kez daha aday olabilecek.

5. Kaç tur olacak?

İlk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yüzde 51’ini almak gerekiyor. İlk turda bu çoğunluğa ulaşılamaması durumunda ise ikinci tur seçime gidilecek. İkinci tura ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

6. Cumhurbaşkanı seçilmek için kaç oy gerekli?

30 Mart’ta kullanılan geçerli oy sayısı esas alınacak olursa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması için en az 22 milyon seçmenin oyuna ihtiyaç var.

7. Yurt Dışında Yaşayan Türkler Oy Kullanabilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bu yıl ilk kez yurt dışındaki Türkler bulundukları ülkelerde oy kullanabilecek.

Matematiksel olarak iki buçuk milyonu aşkın gurbetçi seçmenin önemli bir bölümünün desteğini sağlayan aday cumhurbaşkanlığı seçiminde avantaj sağlayabilir.

8. Kaç Ülkede Oy verilebilecek?

Yurt dışında oy kullanılabilmesi için YSK’nın kararı ve o ülkenin izin vermesi gerekiyor. 56 ülke ve 118 temsilcilikte sandık kurulması öngörülüyor. Kayıtlı seçmen sayısının 500’ün altında olduğu ülkelerde ise sandık kurulmayacak.

9. Kaç Gün Oy Verilebilecek?

YSK tarafından cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında oy verme süresi her iki tur için azami dört gün olarak öngörülüyor. Oy verme işlemleri Türkiye’deki seçim gününden önce başlayacak. Kesin tarihler YSK tarafından belirlenecek.

10. Başbakan Cumhurbaşkanı Olabilir mi?

Başbakanın Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda yasada herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte Anayasamızın 101’inci maddesinde yer alan hususlar geçerlidir.

Son olarak AKP’nin iki önemli karar organının; Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) art arda yaptığı toplantı ile iki kritik konuda karar verildi. Cumhurbaşkanı adaylığı, 3 dönem kuralı ve 2015 seçimlerinde dar ya da daraltılmış bölge sisteminin uygulanıp uygulanmaması konularından ikisinde resmi karar verildi.

Böylece  AKP MKYK toplantısında “üç dönem kuralının uygulanması” kararının  alınması Başbakanın cumhurbaşkanlığı adaylığı olasılığını güçlendirildi.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliğine göre ilk kez Cumhurbaşkanını halk seçecek. YSK Köşk yarışı için tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos’ta yapılacak.

Peki Cumhurbaşkanını kim seçecek; Meclis mi halk mı? Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemezse Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı seçimine katılmak için adaylarda hangi şartların bulunması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayları kimler,Abdullah Gül yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı mı?

İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bilmeniz gereken her şey…

1. Cumhurbaşkanı kimler olabilir?

Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği Anayasamızın 101’inci maddesinde düzenlenmiştir. 101’inci maddeye göre,

“Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilir”

2. Meclis dışından aday olunabilir mi?

Cum­hur­baş­ka­nı Se­çim Ka­nu­nu­’n­da, aday­lar si­ya­si par­ti­ler gi­bi Ha­zi­ne­’den yar­dım ala­ma­ya­cak­lar. Yir­mi mil­let­ve­ki­li­nin im­za­sı­nı alan ve­ya son se­çim­de oy­la­rı­nın top­la­mı yüz­de 10’a ula­şan Mec­lis dı­şın­da­ki par­ti­le­rin top­lu des­te­ği­ni sağ­la­yan ki­şi­ler meclis dışından aday ola­bi­le­cek.

3. Cumhurbaşkanını kim seçecek?

Referandumda yapılan değişiklikle ilk kez Cumhurbaşkanını Meclis değil halk seçecek. Cumhurbaşkanı 5 yıl görev yapacak ve ikinci kez seçilme hakkına sahip olacak.

4. Cumhurbaşkanı kaç yıllığına seçilecek?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2007 yılında yapılan seçimlerde bir kereye mahsus 7 yıllığına seçilmişti. Cumhurbaşkanı seçimini iseTBMM yapıyordu.

Refarandum sonrası yapılan değşiklik ile  Cumhurbaşkanı seçim kanunu değişti. Artık halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak ve  seçilen kişi bir kez daha aday olabilecek.

5. Kaç tur olacak?

İlk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yüzde 51’ini almak gerekiyor. İlk turda bu çoğunluğa ulaşılamaması durumunda ise ikinci tur seçime gidilecek. İkinci tura ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

6. Cumhurbaşkanı seçilmek için kaç oy gerekli?

30 Mart’ta kullanılan geçerli oy sayısı esas alınacak olursa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması için en az 22 milyon seçmenin oyuna ihtiyaç var.

7. Yurt Dışında Yaşayan Türkler Oy Kullanabilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bu yıl ilk kez yurt dışındaki Türkler bulundukları ülkelerde oy kullanabilecek.

Matematiksel olarak iki buçuk milyonu aşkın gurbetçi seçmenin önemli bir bölümünün desteğini sağlayan aday cumhurbaşkanlığı seçiminde avantaj sağlayabilir.

8. Kaç Ülkede Oy verilebilecek?

Yurt dışında oy kullanılabilmesi için YSK’nın kararı ve o ülkenin izin vermesi gerekiyor. 56 ülke ve 118 temsilcilikte sandık kurulması öngörülüyor. Kayıtlı seçmen sayısının 500’ün altında olduğu ülkelerde ise sandık kurulmayacak.

9. Kaç Gün Oy Verilebilecek?

YSK tarafından cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında oy verme süresi her iki tur için azami dört gün olarak öngörülüyor. Oy verme işlemleri Türkiye’deki seçim gününden önce başlayacak. Kesin tarihler YSK tarafından belirlenecek.

10. Başbakan Cumhurbaşkanı Olabilir mi?

Başbakanın Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda yasada herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte Anayasamızın 101’inci maddesinde yer alan hususlar geçerlidir.

Son olarak AKP’nin iki önemli karar organının; Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) art arda yaptığı toplantı ile iki kritik konuda karar verildi. Cumhurbaşkanı adaylığı, 3 dönem kuralı ve 2015 seçimlerinde dar ya da daraltılmış bölge sisteminin uygulanıp uygulanmaması konularından ikisinde resmi karar verildi.

Böylece  AKP MKYK toplantısında “üç dönem kuralının uygulanması” kararının  alınması Başbakanın cumhurbaşkanlığı adaylığı olasılığını güçlendirildi.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir